בחרו במסלול:

הצטרפו וקבלו

 • 150 פיצות בחודש
 • תנור Express
 • אביזרי אפייה
 • חומר שיווקי
 • תמיכה טכנית
 • שירות ותיקונים

הצטרפו וקבלו

 • 300 פיצות בחודש
 • תנור Single Deck
 • אביזרי אפייה
 • חומר שיווקי
 • תמיכה טכנית
 • שירות ותיקונים

הצטרפו וקבלו

 • 600 פיצות בחודש
 • תנור Double Deck
 • אביזרי אפייה
 • חומר שיווקי
 • תמיכה טכנית
 • שירות ותיקונים